Hình đại diện của ZAWN Tech
@AwaisChaudhry
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 05 năm 2014
32 Đề xuất

ZAWN Tech

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a full stack web and mobile app developer. I have expertise in: a) HTML5 and CSS3. b) HTML Bootstrap. c) Client side languages as: 1) JavaScript (Angular JS, Jquery, Node JS and Angular JS ). d) Server side languages as: 1) PHP 2) .Net (Web Forms, MVC5, Web API 1.0). 3) WordPress Above all i have a firm grasp over: 1) AJAX requests and responses. b) Data formatting in JSON and XML. In the desktop app development, I know: a) C language. b) C++. c) C# and vb (.NET). d) JAVA. e) Python. In the mobile app development ,I can work in: 1) Android 2) iOS 3) Phonegap I can also Design Logos and I can Design Websites and Game Graphics. I have experience of Linux OS (Implementing shell scripts, semaphores, message queues, forks and file descriptors).
$25 USD/hr
107 nhận xét
7.7
 • 94%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 91%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Programmer - Responsive WEB + Hybrid applications on mobile

Jun 2015

I manage a team of developers and help them get through with the problems they face. I have my self developed websites with responsive designs, hybrid mobile applications and many platform dependent applications as well. I have used: php css html5 javascript jquery ionicframework phonegap [login to view URL] apache-cordova sql mysql microsoft-azure c c++ Java Android developing bootstrap Wordpress SEO

Giáo dục

Computer science

2011 - 2015 (4 years)

Chứng nhận

 • PHP Level 1
  98%
 • AJAX Programming
  98%
 • WordPress
  98%
 • C# 1
  95%
 • Drupal
  95%
 • Java Level 1
  95%
 • Android 1
  93%
 • SEO Level 1
  93%
 • iPhone Development 1
  93%
 • HTML Level 1
  90%
 • JavaScript Level 1
  90%
 • Python Level 1
  85%
 • US English Level 1
  83%
 • Numeracy 1
  83%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  82%
 • PhoneGap 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự