Hình đại diện của ITGynis
@ITGynis
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 07 năm 2007
1 Đề xuất

ITGynis

Trực tuyến Ngoại tuyến
MoonRose Infotech is a team of creative designers and expert developers in the following key areas: PHP, MySql, Magento, Joomla, osCommerce, eDirectory, XML, WordPress, Bespoke PHP applications, HTML, CSS, JavaScript, Ajax, designing. We have many years of experience in Web Application Development and we can make any web application which fulfill all the requirements of clients because Client satisfaction is our main Goal. We always appreciate those clients who know their requirements very clearly because it's easy for us to develop applications. We have Expertise in: 1) Website Designing 2) Logo Design 3) Flash Development 4) Magento eCommerce Solution 5) osCommerce eCommerce Solution 6) Joomla Content Management System 7) Wordpress Blog 8) PHPBB3 Forum 9) eDirectory Customization 10) Custom web applications using PHP, MySQL, Ajax, HTML. 11) Web Scraping 12) SEO
$25 USD/hr
52 nhận xét
6.1
  • 93%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Wordpress Developer

Aug 2009

We have team of expert wordpress developers having 3+ years experience

Mangento Developer

Aug 2009

We have team of expert magento developers having 3+ years experience

Joomla Developer

Aug 2009

We have team of expert Joomla Developers having 3+ years experience

osCommerce Developer

May 2006

We have team of expert osCommerce Developers having 5+ years experience

Giáo dục

Bechelor

2001 - 2006 (5 years)

Bằng Cấp

SEO experts (2009)

IIM - Ahmedabad

Our developer has certification of SEO courses.

Các xuất bản

Great Designers

MoonRose Infotech has Great design Skills with Logo Design, Brochure Design, Flyers, Website Design etc.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự