Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$3 USD / giờ
Cờ của NEPAL
butwal, nepal
$3 USD / giờ
Hiện ở đây là 12:56 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 10 4, 2022
0 Khuyến nghị

Saurav Prasad D.

@MERNSauravDhakal

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$3 USD / giờ
Cờ của NEPAL
butwal, nepal
$3 USD / giờ
Chưa có
Công Việc Hoàn Thành
Chưa có
Đúng Ngân Sách
Chưa có
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full Stack MERN Developer

Very passionate MERN Stack Developer with two years of experience. Benefits: ✅Building and maintaining a fully responsive and functional web application using MongoDB, ExpressJS, ReactJS, and NodeJS. ✅Keeping up with new technologies like NextJS. ✅Bootstrap and Tailwind CSS for clean user interface designs. ✅Postman and ThunderClient for testing endpoints of APIs. ✅Basic Understanding of Application Security and Security Tools like SQL Injection, Phishing, Brute force, JS Injection, Nmap, and many more. ✅Deploying code ✅Version Controlling using Git and working on Github. ✅DRY(Do not repeat yourself) principle for optimization and understandable code. ✅Software Development Process that is user-centric with leading Agile Methodologies. I focus on listening and understanding exactly what you need and aim to produce results that can benefit your business long-term. I am eager to help you out in your business, let's discuss and develop something great!
Freelancer Javascript Developers Nepal

Liên hệ Saurav Prasad D. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Elegant design website made using ReactJS.
University Website
Elegant design website made using ReactJS.
Portfolio Website
Elegant design website made using ReactJS.
Portfolio Website
Elegant design website made using ReactJS.
Portfolio Website
Elegant design website made using ReactJS.
Portfolio Website
E-commerce Website made using MERN.
Ecommerce Website
E-commerce Website made using MERN.
Ecommerce Website
E-commerce Website made using MERN.
Ecommerce Website
E-commerce Website made using MERN.
Ecommerce Website
Made by using NodeJS, ReactJS, ExpressJS, MongoDB.
Postman for building APIs.
CRUD app follows the DRY principle.
Music Sharing Web App
CryptoPaisa - A Nepali Cyptocurrency WebApp made using JS, ReactJS with Redux. It utilizes API's. This web app has the following implementations:

  Cryptocurrency market details with Top 10 Cryptocurrencies.
  Latest Cryptocurrency News.
  Details of all the cryptocurrencies with charts, prices, FAQs, and references.
CryptoCurrency Website
CryptoPaisa - A Nepali Cyptocurrency WebApp made using JS, ReactJS with Redux. It utilizes API's. This web app has the following implementations:

  Cryptocurrency market details with Top 10 Cryptocurrencies.
  Latest Cryptocurrency News.
  Details of all the cryptocurrencies with charts, prices, FAQs, and references.
CryptoCurrency Website
CryptoPaisa - A Nepali Cyptocurrency WebApp made using JS, ReactJS with Redux. It utilizes API's. This web app has the following implementations:

  Cryptocurrency market details with Top 10 Cryptocurrencies.
  Latest Cryptocurrency News.
  Details of all the cryptocurrencies with charts, prices, FAQs, and references.
CryptoCurrency Website
Features

  Full-featured shopping website
  Product reviews and ratings
  Top products carousel
  Product pagination
  Product search feature
  User profile with orders
  Admin product management
  Admin user management
  Admin Order details page
  Mark orders as a delivered option
  Checkout process (shipping, payment method, etc)
  PayPal / credit card integration
  Database (products & users)
Ecommerce Website
Features

  Full-featured shopping website
  Product reviews and ratings
  Top products carousel
  Product pagination
  Product search feature
  User profile with orders
  Admin product management
  Admin user management
  Admin Order details page
  Mark orders as a delivered option
  Checkout process (shipping, payment method, etc)
  PayPal / credit card integration
  Database (products & users)
Ecommerce Website
Features

  Full-featured shopping website
  Product reviews and ratings
  Top products carousel
  Product pagination
  Product search feature
  User profile with orders
  Admin product management
  Admin user management
  Admin Order details page
  Mark orders as a delivered option
  Checkout process (shipping, payment method, etc)
  PayPal / credit card integration
  Database (products & users)
Ecommerce Website

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Freelancer

Upwork
thg 1 2021 - thg 4 2022 (1 năm, 3 tháng)
I worked on several projects including E-commerce, Travel websites, CryptoCurrency websites, and many more.

Học vấn

Bachelor of Computer Engineering

Pokhara Vishwavidalaya, Nepal 2017 - 2020
(3 năm)

Liên hệ Saurav Prasad D. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

JavaScript Website Design Graphic Design WordPress Microsoft Expression

Xem Các Freelancer Tương Tự

Javascript Developers in Nepal
Javascript Developers
Website Designers
Graphic Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

JavaScript
Website Design
Graphic Design
WordPress
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.