Hình đại diện của MadniInfoway01
@MadniInfoway01
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ 27 tháng 1, 2013
7 Đề xuất

MadniInfoway01

Trực tuyến Ngoại tuyến
Full Time Freelancer, Experienced Creative Web Designer and Front End Developer, Complete eCommerce Solution(Created More than 450+ online store), SKILLS and EXPERIENCE : Opencart store(5 Years Experience), Shopify (3 Years Experience), Magento (3 Years Experience), PSD to HTML(5 Years Experience), Bootstrap(3 Years Experience), Web Design(5 Years Experience), Logo Design (5 Years Experience), Customized Web Development(5 Years Experience), Opencart store Design and Development(5 Years Experience), eBay store setup and installation services(5 Years Experience), eBay store Design and Listing Page Design(5 Years Experience), Wordpress, Woocommerce(5 Years Experience), Photoshop Jobs projects(5 Years Experience). VISION : Focused to provide best solution for my client requirement at every stage.
$15 USD/hr
62 nhận xét
6.5
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng hạn
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

Jan 2010

Passion to work and fill creativity design and on time completion task is the main goal of my IT life.

Giáo dục

Master Of Computer Science and Information Technology

2010 - 2012 (2 years)

Bechlor of computer application

2007 - 2010 (3 years)

Bằng Cấp

Master Of Computer Application (2012)

Saurashtra University

I have awarded by University as Master Of Computer Application.

Các xuất bản

Madni Infoway

is leading IT company, Working on opencart, e-Commerce services, designing

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự