Ảnh đại diện của MadniInfoway01
@MadniInfoway01
Cờ của India Rajkot, India
Thành viên từ January, 2013
7 Đề xuất

Madni Infoway

Trực tuyến Ngoại tuyến
Full Time Freelancer, Experienced Creative Web Designer and Front End Developer, Complete eCommerce Solution(Created More than 450+ online store), SKILLS and EXPERIENCE : Opencart store(5 Years Experience), Shopify (3 Years Experience), Magento (3 Years Experience), PSD to HTML(5 Years Experience), Bootstrap(3 Years Experience), Web Design(5 Years Experience), Logo Design (5 Years Experience), Customized Web Development(5 Years Experience), Opencart store Design and Development(5 Years Experience), eBay store setup and installation services(5 Years Experience), eBay store Design and Listing Page Design(5 Years Experience), Wordpress, Woocommerce(5 Years Experience), Photoshop Jobs projects(5 Years Experience). VISION : Focused to provide best solution for my client requirement at every stage.
$15 USD/giờ
55 đánh giá
6.2
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Freelancer

Jan 2010

Passion to work and fill creativity design and on time completion task is the main goal of my IT life.

Giáo dục

Master Of Computer Science and Information Technology

2010 - 2012 (2 years)

Bechlor of computer application

2007 - 2010 (3 years)

Chứng chỉ

Master Of Computer Application (2012)

Saurashtra University

I have awarded by University as Master Of Computer Application.

Các xuất bản

Madni Infoway

is leading IT company, Working on opencart, e-Commerce services, designing

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự