Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 8:15 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 11 21, 2021
0 Khuyến nghị

Mahitab M.

@MahitabMohsen92

monthly-level-three.svg
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$10 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Digital Marketing| Content Writing| PPT& Logo

I'm a digital marketing freelancer Udacity graduate having a strong background of logo and websites designs with more than 6 years of experience in creating Facebook, LinkedIn, Websites and YouTube also brochures and profiles contents. My Targets are: ▪️Social media Covers ▪️ Create creative content ▪️ Manage Social media Platforms ▪️ Email Marketing ▪️Websites Content ▪️ Power Point Presentations ▪️Brochures designs and contents ▪️Posters designs and contents ▪️Selling websites Contents including (Jumia /Amazon and Noon) ▪️Covers ▪️Social Media Advertising Campaigns ▪️Logo Designs ▪️Google Advertising ▪️YouTube Advertising ▪️Facebook Pages Designs, Advertising and contents ▪️Word ▪️Excel ▪️Power Point ▪️Adobe professionals ▪️AutoCAD I'm looking forward to work with my esteemed clients, I am interested to hear more about my client's projects. Please consider me and give me a chance to impress you by my quality services.
Freelancer Internet Marketing Specialists Egypt

Liên hệ Mahitab M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
I made a complete content of an Engineering company and that was amazing and attractive.
  
✅ My Targets were:

1️⃣ Professional writing ✍ content for the website.

2️⃣ Create Several pages in website.

3️⃣ Insert catalogs and profile data.

4️⃣ Insert contact information on website to be easy your clients reach my client.
Websites Contents
My Digital marketing freelancer certificate from Udacity
Udacity Certificate
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
Youtube Analytics for channels
Analytics
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I created Facebook page ,made and managed posts for Engineering company called AEB .
Also created Content.
Facebook Page Content
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
I made many Feasts and Occasions Felicitations , Also Materials for contents
Marketing Felicitation and Materials
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings
Making shopdrawing for firefighting systems like Aerosol System, FM200 system and Co2 system
Including sections , alarm system and isometric
Firefighting systems as FM200, Co2 and Aerosol Shop Drawings

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Senior Marketing and Sales Engineer

Watania for Advanced Systems
thg 2 2021 - Hiện tại
-Searching for new clients who might benefit from company services and products. -Open new markets for maximizing client potential in designated regions inside Cairo and different governorates inside Egypt. -Developing long-term relationships with clients, through managing and offer solutions to meet their requirements. -Making technical presentations and demonstrating how a product meets client needs.

Sales and Marketing Team Leader

Infinity
thg 11 2019 - thg 2 2021 (1 năm, 3 tháng)
Searching for new clients who might benefit from company services and products. -Open new markets for maximizing client potential. -Developing long-term relationships with clients, through managing and offer solutions to meet their requirements. -Making technical presentations and demonstrating how a product meets client. -Meeting regular sales targets and coordinating sales projects. -Communicating with other members of the sales team and other technical experts. -Putting Sales Plan.

Sales and Marketing team Leader

AEB
thg 5 2017 - thg 11 2019 (2 năm, 6 tháng)
Searching for new clients who might benefit from company services and products. -Open new markets for maximizing client potential. -Developing long-term relationships with clients, through managing and offer solutions to meet their requirements. -Making technical presentations and demonstrating how a product meets client. -Meeting regular sales targets and coordinating sales projects. -Communicating with other members of the sales team and other technical experts. -Putting Sales Plan.

Học vấn

Bachelor Degree in Mechanical Power Engineering

Helwan University Cairo, Egypt 2011 - 2016
(5 năm)

Bằng cấp

Duraquench Watermist System

Fike
2020
I'm Qualified to design and market duraquench system

Digital Marketing Freelancer

Udacity
2021
I'm a student at Udacity Course for digital marketing branch

Firefighting Designer

Engineers House
2020
That was a good experience i designed firefighting network for College building, and super market using Elite& AutoCAD Also Pump room and tank

Liên hệ Mahitab M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 93%

Các kỹ năng hàng đầu

Internet Marketing Logo Design Excel Twitter Facebook Marketing

Xem Các Freelancer Tương Tự

Internet Marketing Specialists in Egypt
Internet Marketing Specialists
Logo Designers
Excel Experts

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Internet Marketing
Logo Design
Excel
Twitter
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.