Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
jaipur, india
$5 USD / giờ
It's currently 10:51 CH here
Joined tháng 3 12, 2023
2 Khuyến nghị

Manish S.

@ManishSharma7726

5,0 (1 nhận xét)
0,6
0,6
67%
67%
$5 USD / giờ
Cờ của INDIA
jaipur, india
$5 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

professional writer✍️ Web developer✨Designer✨

I am professional writer/website developer/designer is an individual who possesses a unique skill set in creating high-quality written content, designing visually appealing website layouts, and developing website functionality. I am a writer, I have exceptional writing skills, an excellent command of grammar, and can create engaging and compelling content that resonates with the intended audience. I have the ability to research a topic thoroughly and present it in a clear, concise, and informative manner. I am also a professional resume/CV writer is a person who specializes in creating compelling and effective resumes and CVs for individuals seeking employment. I have expertise in resume writing, formatting, and keyword optimization, as well as a deep understanding of various industries and job markets. I am also a website developer, I have expertise in coding languages such as HTML, CSS, and JavaScript, and have a deep understanding of website design principles. I can create visually appealing and user-friendly websites that are optimized for search engines and provide a seamless user experience. I am also a designer, I have an eye for aesthetics and can create beautiful designs that are both functional and visually appealing. I have expertise in using design software such as Adobe Photoshop and Illustrator to create logos, graphics, and other visual elements. Overall, I am a professional writer/website developer/designer has the ability to create a website that is not only visually appealing but also effectively communicates the message of the brand to its intended audience.

Liên hệ Manish S. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 1 trong số 1 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$30,00 AUD
Mannish was great to work with- recommended
Research Writing
Chemistry Tutoring
S
Cờ của Shona G.
@Shona64
4 tháng trước

Liên hệ Manish S. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.