Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
3D Rendering Building Architecture Interior Design Photoshop Photoshop Design
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của ARGENTINA
lincoln, argentina
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:03 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 10 6, 2022
0 Khuyến nghị

Maria G.

@ProyectoPGE

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$10 USD / giờ
Cờ của ARGENTINA
lincoln, argentina
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Arquitecta - Architect

Soy arquitecta graduada en la universidad de Buenos Aires, Argentina. Me dedico al diseño arquitectónico de viviendas, comercios, etc. hace más de 10 años. Tengo experiencia en la documentación de obra, presentaciones de proyectos, modelado 3d, renders y diseño tanto de edificios como de mobiliario e interiorismo. Trabajo con los siguientes programas: AutoCAD - Lumion -Photoshop - SketchUp I am an architect graduated from the University of Buenos Aires, Argentina. I dedicate myself to the architectural design of homes, shops, etc. more than 10 years ago. I have experience in construction documentation, project presentations, 3d modeling, renderings and design of both buildings and furniture and interior design. I work with the following programs: AutoCAD - Lumion -Photoshop - SketchUp
Freelancer Photoshop Designers Argentina

Liên hệ Maria G. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Building plans of a house / Documentación de obra de una vivienda unifamiliar

Carpeta de proyecto ejecutivo: 
Planos de replanteo 
Planos de solados 
Planos de cielorrasos 
Instalaciones sanitarias
Instalaciones eléctricas 
Detalles
Building plans / Documentación de obra
Proyect - Render - Construction
Parrilla - Barbecue area
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Obra nueva, diseño y render interiores
Vivienda unifamiliar III
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Reforma de cocina - Kitchen renovation
Proyecto de local comercial respetando y adaptando los lineamientos de la marca

Commercial premises project respecting and adapting the guidelines of the brand
Local de estética - Beauty shop
Proyecto de local comercial respetando y adaptando los lineamientos de la marca

Commercial premises project respecting and adapting the guidelines of the brand
Local de estética - Beauty shop
Proyecto de local comercial respetando y adaptando los lineamientos de la marca

Commercial premises project respecting and adapting the guidelines of the brand
Local de estética - Beauty shop
Proyecto de local comercial respetando y adaptando los lineamientos de la marca

Commercial premises project respecting and adapting the guidelines of the brand
Local de estética - Beauty shop
Proyecto de local comercial respetando y adaptando los lineamientos de la marca

Commercial premises project respecting and adapting the guidelines of the brand
Local de estética - Beauty shop
Anteproyecto y proyecto de una radio FM
Proyecto de radio
Anteproyecto y proyecto de una radio FM
Proyecto de radio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

Arquitectura sustentable - Sustainable architecture

Universidad de Buenos Aires, Argentina 2020
(Dưới một năm)

Arquitectura

Universidad de Buenos Aires, Argentina 2006 - 2013
(7 năm)

Liên hệ Maria G. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Photoshop Building Architecture 3D Rendering Interior Design Photoshop Design

Xem Các Freelancer Tương Tự

Photoshop Designers in Argentina
Photoshop Designers
Architects
3D Rendering Experts

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Photoshop
Building Architecture
3D Rendering
Interior Design
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.