Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
.NET PHP Software Architecture Web Application WordPress
Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$18 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
rawalpindi, pakistan
$18 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:13 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 1 28, 2022
0 Khuyến nghị

Muhammad Usman W.

@REPLA1

verified.svg
2,5 (8 nhận xét)
3,6
3,6
$18 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
rawalpindi, pakistan
$18 USD / giờ
88%
Công Việc Hoàn Thành
35%
Đúng Ngân Sách
35%
Đúng Thời Hạn
17%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Empowering Businesses through Technology

Highly Experienced & professional team of developers More Than 8 years of experience in development Mobile Apps | Softwares |. Web Apps
Freelancer PHP Developers Pakistan

Liên hệ Muhammad Usman W. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Hybrid App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Hybrid App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Hybrid App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Hybrid App development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Software development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Software development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Web Application Development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Web Application Development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Web Application Development
I'm UsamaMK, I'm a full stack Web Developer.Besides developing simple to complex React web apps, I provide modern solutions to web application.My Services: ? A complete react website/web app
 ? Material UI
 ? Backend + Frontend development
 ? Full Stack Web App
 ? API Integration
 ? Database integration
 ? Authentication
 ? Developing components / pages
 ? Bringing satisfaction to my clients is my primary goal
Technologies stack:React JS
Redux
Firebase
Express JS
Node JS
PostgreSQL
And much more


If you don't find the service you need in the list, feel free to ask me directly!Please Inbox before placing order, so we can discuss your project details.
Web Application Development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
Web App development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
IOS & Android Application development
Flutter mobile app development as android and iOS Flutter mobile app developer.If you are searching for a flutter developer to create an android and iOS flutter app development. You are at the right GiG. I'm Expert in Android, iOS Flutter app development with two years experience.Services included using Flutter.

Full mobile App development
iOS and Android Mobile app development
Figma to flutter complete functional app
Xd to flutter mobile app development
Flutter app development with Firebase
Impressive flutter animation development
Flutter app development with Rest APIs


I do like this.

Custom Mobile app development 
Travel Agency Flutter app development
Grocery and Mart Flutter app development
Food Delivery Flutter app development
Flutter Mobile app development for fitness
Flutter Mobile App development For Ecommerce
Flutter Mobile app development for Management system 
Mobile app development for doctors


Why you choose me.

Passionate to development android and iOS mobil
IOS & Android Application development

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 8 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$3,00 USD
Upgrade of the PHP website has resulted in enhanced performance and updated features for improved user experience. Highly Recommended ...
PHP Website Design Website Management Website Build Website Optimization
Avatar người dùng
Cờ của Raja U. @RajaUzair610
3 tháng trước
5,0
$3,00 USD
Successfully resolved a 500 error on the website, resulting in improved functionality and user experience.
Website Testing Full Stack Development Web Application
Avatar người dùng
Cờ của Raja U. @RajaUzair610
3 tháng trước
5,0
$3,00 USD
The expertise and dedication shown in development of my web application project was exceptional, resulting in a top-quality end product that exceeded my expectations
Website Design Azure HTML AngularJS Web Application
Avatar người dùng
Cờ của Raja U. @RajaUzair610
3 tháng trước
5,0
$3,00 USD
I am extremely pleased with the excellent results delivered in my software management project. Highly reliable and trustable for best Web based technologies.
PHP Software Architecture Software Development Internet of Things (IoT)
Avatar người dùng
Cờ của Raja U. @RajaUzair610
3 tháng trước
5,0
$5,00 USD
Professional, communicative, and efficient in fixing an error on my website. Highly recommended!
PHP JavaScript Website Design WordPress HTML
Avatar người dùng
Cờ của Raja U. @RajaUzair610
3 tháng trước

Kinh nghiệm

Team Lead https://cardalonia.io/

cardalonia blockchain game
thg 4 2022 - Hiện tại
Team lead of the development team of CARDALONIA Game (Game on meta verse & Cardano blockchain) https://cardalonia.io/ you can see me on their official site as team lead

Học vấn

Software Engineering

National University of Science and Technology, Pakistan 2017 - 2021
(4 năm)

Bằng cấp

Scrum Master | Jira Master | Product & Project Manager

replatechnologies.com
2020
4 years of experience in software development & mobile app development after 4 years i was given the position of Scrum Master | Jira Master | Product & Project Manager

Liên hệ Muhammad Usman W. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 93%

Các kỹ năng hàng đầu

PHP 4 Web Application 2 .NET 1 WordPress 1 Software Architecture 1

Xem Các Freelancer Tương Tự

PHP Developers in Pakistan
PHP Developers
Web App Developers
.NET Developers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

PHP
Web Application
.NET
WordPress
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.