Ảnh đại diện của VINACAD
@VINACAD
Cờ của Vietnam Quang Ngai, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 11 năm 2015
1 Đề xuất

VINACAD

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 8 years of industrial experience in designing. You can check few of my work samples in my portfolio. Good knowledge 3D modeling, 2D shop drawing, Piping Drawing, Piping Iso metric Drawing, DXF file, creat file format for 3D print machine, CNC machine I use most of the design and drafting software(2D and 3D) like AutoCAD, Inventor, Solidworks, SolidEdge, Catia, PDMS. Business operation: - CAD drawing - CAD data input - 3D modeling - Equipment drawing - Assembly & Part drawing- - Design Support Services. - Mechanical Systems - Industrial Machinery Design - 3D Prints - Customer product design - 2D and 3D drawing techniques - Piping drawing - Piping isometric drawing - M&E system - Process Piping
$15 USD/giờ
40 đánh giá
5.0
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

University

2003 - 2007 (4 years)

Qualifications

Autocad (2007)

HCMC University OF Technology and Education

Autocad 2d&3d

Inventor (2008)

HCMC University OF Technology and Education

Inventor

Solidworks (2009)

JESCO ASIA

Solidworks

Solid edge (2009)

JESCO ASIA

Solid edge

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự