Hình đại diện của Williskhan
@Williskhan
Cờ của India Sojat City, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 02 năm 2010
30 Đề xuất

Williskhan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, Why You Hire Me? 1. Qualified SEO Level 1st, 2nd and 3rd exam | 2. Weekly Reports | 3. 1st Position on top of google | 4. Organic traffic and Visitors | 5. Improve Your Brand Awareness 6. Increase Sales How Can I Rank Website on Google First Page? 1. With White Hat Methods | 2. Strong 300+ Monthly Backlinks Report | 3. Advance and Complete On Site Optimization | 4. Strong High DA & PA Backlinks. | Phase #1 : BASIC SEO 1. Website Analysis, | 2. Perfecting Keyword Research and Targeting. Phase #2 : ADVANCE ON PAGE SEO 1. Creation of Meta tags with your keyword and Brand, | 2. Content optimization | 3. Optimizing tags H1, H2 and H3 | 4. Fixing 404 errors | 5. Creation of XML Sitemap | Phase #3 : QUALITY OFF PAGE SEO 1. Article 2. Press Release 3. Classified 4. Blog submission 5. Do Follow Blog Commenting 6. Forum 7. Directory 8. Social bookmarking 9. Search Engine NOW HIRE & GET STARTED Thanking You Willis Khan
$10 USD/hr
604 nhận xét
8.1
 • 84%Công việc đã Hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 97%Đúng hạn
 • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SEO & Internet Marketing

Jan 2007

We have 7 year experience as SEO, SMO & Internet Marking.

Giáo dục

MBA

2001 - 2004 (3 years)

Bằng Cấp

Microtech (2002)

Best Communicaton

Won award by micro-tech company in 2002 as seo expert.

Các xuất bản

SEO & SMO Services

Launch a company for January, 2007

Chứng nhận

 • Google Adwords 1
  95%
 • PHP Level 1
  95%
 • Numeracy 1
  94%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%
 • SEO Level 3
  93%
 • UK English 1
  80%
 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự