Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
Cờ của UNITED KINGDOM
Hiện ở đây là 11:20 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 2 8, 2012
0 Khuyến nghị

Md H.

@aatechlimited

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Cờ của UNITED KINGDOM
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại
Freelancer PHP Developers United Kingdom

Liên hệ Md H. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---
**************************************************************************************
Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.com.bd/index.php
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---
**************************************************************************************
Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.com.bd/index.php
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---
**************************************************************************************
Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.com.bd/index.php
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---
**************************************************************************************
Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.com.bd/index.php
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---
**************************************************************************************
Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.com.bd/index.php
Web Development, Graphics Design,Data Entry, SEO, Video edit
Web Design and Development, Graphics and Logo Design, Data Entry, SEO (Search engine optimization), Audio and Video Editing

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---

**************************************************************************************

Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.
Web Devlopment,Graphics,Data Entry, SEO, Video Editing
Web Design and Development, Graphics and Logo Design, Data Entry, SEO (Search engine optimization), Audio and Video Editing

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---

**************************************************************************************

Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.
Web Devlopment,Graphics,Data Entry, SEO, Video Editing
Web Design and Development, Graphics and Logo Design, Data Entry, SEO (Search engine optimization), Audio and Video Editing

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---

**************************************************************************************

Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.
Web Devlopment,Graphics,Data Entry, SEO, Video Editing
Web Design and Development, Graphics and Logo Design, Data Entry, SEO (Search engine optimization), Audio and Video Editing

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---

**************************************************************************************

Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.
Web Devlopment,Graphics,Data Entry, SEO, Video Editing
Web Design and Development, Graphics and Logo Design, Data Entry, SEO (Search engine optimization), Audio and Video Editing

I and My team has done so many HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, ASP, Flash, Photo Shop, Joomla, WordPress and Java EE (Enterprise edi.) basis application development. 

We have great experience on Data entry, Graphics design, Logo Design , Audio and Video editing...

Below are some samples of our completed projects ---

**************************************************************************************

Portfolio
http://asifesha.xp3.biz 
http://aatech.xp3.biz 
http://www.londonchurchillcollege.co.uk 
http://www.lumyatalk.com 
http://gcsuk.org 
http://www.giftdokan.com 
http://www.neozipper.com 
http://www.earnfun.com 
https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd 
http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php 
http://www.varsityadmission.com/index_web.php 
http://www.commercialsilk.com 
http://www.thedorchester.com 
http://www.dhakacity.
Web Devlopment,Graphics,Data Entry, SEO, Video Editing

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

E-Commerce Web Developer

Walt Disney
thg 9 2005 - thg 1 2012 (6 năm, 5 tháng)
- Responsible for regular update and site maintanance of the online shopping page " http://www.disneystore.co.uk/ " - Designing proper graphics and maintain payment and search engine. - Providing any kind of IT related technician and help desk job - Providing any kind of Data entry and management work.

Học vấn

Masters in Internet Technology and E-Commerce

2008 - 2010
(2 năm)

Bằng cấp

Golden Web Awards

The International Association of Web Masters and Designers - IAWMD
• Received Golden Web Awards Presented by The International Association of Web Masters and Designers - IAWMD. • Received various Appreciation letters from Clients and Employers. • Presented Seminars on Web Application Development. Presented Seminars on Multimedia and Web Applications.

Nội dung đã đăng

Web Development

http://asifesha.xp3.biz http://aatech.xp3.biz http://www.londonchurchillcollege.co.uk http://www.lumyatalk.com http://gcsuk.org http://www.giftdokan.com http://www.neozipper.com http://www.earnfun.com https://stuweb.cms.gre.ac.uk/~hm830/cd http://stuweb.cms.gre.ac.uk/~km878/thesisMSc/e2bms.php http://www.varsityadmission.com/index_web.php http://www.commercialsilk.com http://www.thedorchester.com http://www.dhakacity.com.bd/index.php

Liên hệ Md H. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

PHP Data Entry Proofreading Joomla Excel

Xem Các Freelancer Tương Tự

PHP Developers in United Kingdom
PHP Developers
Data Entry Clerks
Proofreaders

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

PHP
Data Entry
Proofreading
Joomla
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.