Ảnh đại diện của abohemeed
@abohemeed
Cờ của Palestinian Territory Gaza-deer Albalah, Palestinian Territory
Thành viên từ June, 2016
0 Đề xuất

abohemeed

Trực tuyến Ngoại tuyến
Basic Life Support Advance Life Cardiac Life Support Saudi license examination Palestinian license examination ICU and ANESTHESIA experience. I have experience in the medical field writing about MCQ, topic, articles and USMLE topic, MRCP, MRCS.
$4 USD/giờ
5 đánh giá
4.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 43%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

ICU and Anesthesia Physician

Oct 2013 - Mar 2017 (3 years)

I have experience in ICU and Anaesthesia department for 3 years.

general physician

Jan 2011 - Apr 2011 (3 months)

I work in this company as general physician in emergency department for 4 month

Giáo dục

MBBS Medicine and Surgery

2003 - 2008 (5 years)

Chứng chỉ

professional Diploma certificate in ICU and anesthesia (2016)

Islamic university in Gaza

one and half years for training in hospital

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự