Ảnh đại diện của akshayatm
@akshayatm
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 31 tháng 08 năm 2013
0 Đề xuất

akshayatm

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a software engineer who has strong experience on web application development along with grpah db api implementation. I have strong domain expertise in Insurance and telecom domain. I am a LOMA certified expert insurance product developer. 1) Web API development: - Neo4j data base applications. - RESTful web service using Spring or Jersey and neo4j api 2) Web front-end development - I'm familiar with HTML5, Javascript, CSS3. Beside this, I always update knowledge about top trending framework like d3 js and node js. 3) Database - SQL: Mysql - Strong experience in Neo4j db 4) Others - I can use Git or SVN for source code management tool. - I'm familiar with Maven and Ant build. - I can use most of popular Linux distribution.
$30 USD/giờ
31 đánh giá
4.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Master in Computer Application

2008 - 2011 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự