Ảnh đại diện của alamin1973
@alamin1973
Cờ của Bangladesh Rajshahi, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2012
35 Đề xuất

alamin1973

Trực tuyến Ngoại tuyến
Charles Darwin says, 'Those who survive are the ones most adaptable to change'. We are in a period, where human endeavor is mostly to fight against global poverty. I am a graphic designer and have a vast knowledge on aim is to win human heart by exploring sincerity, honesty, efficiency and creativity.
$107 USD/giờ
124 đánh giá
8.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Computer Professional

Dec 1999

Currently I have been working as a computer professional

Giáo dục

Graduate

1995 - 1997 (2 years)

Qualifications

Computer Certificate (1997)

Microtech System

I have completed my Computer course and obtained certificate

Các xuất bản

The Thrill of Shortwave Radio Listening

The Monitoring Times of USA had published my several articles on international broadcasting.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự