Ảnh đại diện của amitadlakha04
@amitadlakha04
Cờ của India Mohali, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 05 năm 2016
2 Đề xuất

amitadlakha04

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi Dear Employers, Front-End>> HTML5 & CSS3, JavaScript Framework & Libraries, Typescript, Angular 5. Back-End>> PHP/ Laravel with MongoDB, MySQL, Firebase. Hybrid Mobile Applications>> Ionic Framework, PhoneGap, Framework 7. Others>> Bootstrap, AJAX, JQuery, XML, JSON, Java Server Pages, Cordova Plugins, LESS/ Sass/ SCSS, RESTful APIs, Angular Material, Ionic Creator, Google Maps API, Google Places API, Instagram API, Facebook API, PHP/ Laravel API, Web Styles 2.0, etc. CMS>> WordPress :: WooCommerce, E-Commerce, Magento, Shopify. ====================COMPLETE WHITE-HAT SEO========================= Thank you.
$22 USD/giờ
24 đánh giá
5.0
  • 88%Các công việc hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Full-Stack Mobile Developer

Aug 2008

I have extensive experience in Ionic, Angular JS, Firebase, MongoDB, PhoneGap, Cordova Plugins.

Giáo dục

Btech

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự