Profile image of amitadlakha04
@amitadlakha04
Flag of India Mohali, India
Member since May, 2016
2 Đề xuất

amitadlakha04

Trực tuyến Ngoại tuyến
Front-End>> HTML5 & CSS3, JavaScript Framework & Libraries, ReactJS, Angular JS. Back-End>> PHP/ Laravel, Node, Express with MongoDB, MySQL, Firebase. Hybrid Mobile Applications>> Ionic Framework, PhoneGap, Framework 7. Others>> Bootstrap, AJAX, JQuery, XML, JSON, Java Server Pages, Cordova Plugins, LESS/ Sass/ SCSS, Rest APIs, Angular Material, Ionic Creator, Google Maps API, Google Places API, Instagram API, Facebook API, PHP/ Laravel API, Web Styles 2.0, etc. CMS>> WordPress, Drupal, Squarespace. ===============COMPLETE WHITE-HAT SEO========================= ++++ Graphics Designing with familiar in Latest 2017 Adobe Photoshop CC, Adobe Fireworks CC, Adobe Illustrator CC, XHTML, Html4+, CSS2+, Adobe Dreamweaver CC, Blender 3D, Adobe Indesign CC, Adobe Premiere Pro CS6. High-Density DPI Logo Designing, Flyer Designing, Business Cards Designing, Stamp Designing, Brochure Designing {All Varients}, Mixtape/ CD Cover Designing, Cover Designing etc. all formats. ++++ Thank you.
$12 USD/giờ
20 đánh giá
4.7
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 93%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng giờ
  • 19%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Full-Stack Mobile Developer

Aug 2008

I have extensive experience in Ionic, Angular JS, Firebase, MongoDB, PhoneGap, Cordova Plugins.

Giáo dục

Btech

2004 - 2008 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự