Ảnh đại diện của archanadass1974
@archanadass1974
Cờ của India Lucknow, India
Member since Ngày 25 tháng 11 năm 2011
1 Đề xuất

Archana Dass

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have been working from home since 6 years. I am a Post Graduate in English Literature. I have been doing creative writing, Travel reviews and Product Reviews. I have also done data entry, Translation work and Audio and Video Transcription. I have also made Basic PowerPoint Presentations.
$8 USD/giờ
8 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Content Writer/Translator(English, Hindi)

Aug 2011 - May 2013 (1 year)

Wrote Website Content for London Curtain Makers & London Wallpaper Company.

Giáo dục

M.A (English Literature)

1998 - 2000 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự