Hình đại diện của Dreams3D
@architect3dmind
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 06 năm 2014
8 Đề xuất

Dreams3D

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dreams Studio is an Architectural and Interior Design Studio with 10 years experience in architectural field leading by **SHUVO**. Highly dedicated to High-Quality Offshore Architectural, Interior Design, 3d Rendering Services. ## Building Architecture ## Exterior & Interior Design, ## 3D walk-through animation, 360 Render, 360 Video & VR ( virtual reality) ## 3D Modeling & 3D Rendering in 3ds Studio Max & Vray ## Google Sketch-up 3d Modeling ## AutoCAD Drawing/Drafting Services. ##3D modeling Car, Product and Furniture ## Master-plan & Urban design >Working Drawing / Construction Drawing . ## Kiosk Design & Shop drawing. ## Clipping path ## Image Retouching ## Graphics Design (Brochure, Flyer, Business Card, Greeting /Invitation card We are ready to be hired by you." YOUR DREAMS DEPEND ON YOUR DECISION "
$20 USD/hr
116 nhận xét
7.1
  • 92%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Sub. Asst. Architect

Sep 2010 - Dec 2013 (3 years)

I am an architect in BRAC contraction which is the World Wide organization for two years.

Giáo dục

Bachelor of Architecture

2009 - 2013 (4 years)

Bằng Cấp

Diploma in Architecture And Interior Design (2009)

Dinajpur Polytechnic institute 2011

I have already completed my Diploma in Architecture And Interior Design from Dinajpur Polytechnic institute .

Các xuất bản

Daily Prothom alo

I was the graphic Designer in there.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự