Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của ARGENTINA
buenos aires, argentina
$15 USD / giờ
Hiện ở đây là 8:22 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 6 13, 2021
0 Khuyến nghị

Pablo B.

@artyamil

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
$15 USD / giờ
Cờ của ARGENTINA
buenos aires, argentina
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Arquitecto, dibujante 2D y 3D, modelador 3D render

soy un arquitecto con 10 años de experiencia en diseño y construcción especializado en programas de diseño y renderizado. e realizado todo tipo de trabajos arquitectónicos y foto realismos, con la calidad y profesionalismo que todo arquitecto debe tener entregando el trabajo segun los clientes lo requieren.
Freelancer Architects Argentina

Liên hệ Pablo B. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
Diseño3D, planimetría, construcción de casa unifamiliar para cliente Rodrigo Revollo en Santa Cruz Bolivia.
construccion casa unifamiliar
construccion casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
Diseño, Planimetría y construcción casa unifamiliar en sociedad con el arquitecto Cristian terraza en Santa cruz - Bolivia.
diseño y construcción casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar
fotos 3D publicitaria para la construcción de una asa unifamiliar a cliente particular
fotos 3D casa unifamiliar

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

gerente general

construvision
thg 8 2020 - Hiện tại
después de haber trabajado en varias empresas y haber ganado experiencia en el ámbito de la construcción decidí emprender abriendo una empresa constructora la cual hasta la fecha hemos podido empezar la construcción de 2 viviendas unifamiliares, y 4 proyectos arquitectónicos entregados satisfactoriamente y actualmente abriéndonos campo entre grandes empresas constructoras.

Gerente de producción

DOMINUS
thg 1 2018 - thg 8 2020 (2 năm, 7 tháng)
en DOMINUS mi trabajo era el estar como jefe del equipo constructivo conformado por ingenieros y arquitectos de la empresa. en mi gestión de trabajo realizamos satisfactoriamente 15 construcciones de casas y mas de 200 proyectos arquitectónicos siendo una de las empresas con bastantes trabajos pude ganar experiencia como jefe y manejo de personar en gran escala.

Arquitecto supervisor

coterra.s.r.l
thg 1 2015 - thg 11 2017 (2 năm, 10 tháng)
en coterra mi trabajo era realizar proyectos arquitectónicos de casas. mi trabajo empezaba desde los planos arquitectos, fotos 3D hasta la construcción de las mismas con la supervisión de la construcción y entrega. en mi tiempo de trabajo en coterra realice y entregue satisfactoriamente 5 casas construidas y mas de 30 proyectos arquitectónicos completos

Học vấn

4512-2091-1531

Universidad De Aquino Bolivia, Bolivia 2009 - 2015
(6 năm)

Liên hệ Pablo B. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Building Architecture SketchUp 3D Modelling Furniture Design Autodesk Revit

Xem Các Freelancer Tương Tự

Architects in Argentina
Architects
SketchUp Experts
3D Modellers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Building Architecture
SketchUp
3D Modelling
Furniture Design
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.