Ảnh đại diện của Asevenc
@Asevenc
Cờ của India Mumbai, India
Member since Ngày 28 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

Asevenc

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I have been working on music since 1999. I have worked on composing, song writing, designing tracks and programming rhythm on chart-busting Internationally released albums and also collaborated with various musicians from the UK and the US. I have a wide taste and ability, starting from Indian Bollywood style to Hip-Hop and semi-classical. I am sure you would be much more than just satisfied working with me. You may view my works at
$7 USD/giờ
2 đánh giá
1.1
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự