Ảnh đại diện của ashrafulni
@ashrafulni
Cờ của Bangladesh Mymensingh, Bangladesh
Member since Ngày 05 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

Binary Solution

Trực tuyến Ngoại tuyến
1. Having contribution on developing maxime billing software (using in teletalk, genisis voice and some recognize telecom organiztion) 2. Having contribution on developing rateserver project (this is used for finding the call billing cost, cariar billing cost over the world wide telecom system) 3. Having contribution on developing halkhata software (completely erp system) ************************************************** Data entry & Research Expert Group ----- My Expertise ------ Data entry Web Search PDF to Excel & Word. Web Scrape Research Excel and Word Data Entry and Solutions E- Commerce sites Data Entry Client satisfaction my top priority. Always 100% correct work & done on time
$12 USD/giờ
14 đánh giá
3.8
  • 87%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Bsc

2000 - 2004 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự