Ảnh đại diện của ChanduHyd
@ChanduHyd
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

ChanduHyd

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ibex offers the best quality in website designing, e-commerce solutions and custom Internet application development. Ibex is equipped with a team of highly talented website designers, innovative graphic designers, online marketing and highly experienced business consultants to ensure that all website designing projects undertaken meet and exceed the client's expectations. Ibex focuses on providing a comprehensive one-stop solution by ensuring quality customer oriented services and implementing the latest and flexible Web technologies suitable and apt for creating an outstanding web pres ence that will drive the Company's business to success Ibex offers the best quality in website designing, e-commerce solutions and custom Internet application development. Our website development is done by PHP, Java, ASP, XML and .Net.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự