Ảnh đại diện của codingme
@codingme
Member since Ngày 14 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

Coding Den

Trực tuyến Ngoại tuyến
A group of 6 technical guys having 7+ years experience in Open source domain (PHP, MYSQL, and APACHE)and Website Graphic Design and have Good Exposure to complete Software Development Life Cycle (SDLC) and good Exposure to Object oriented programming (OOPS). Visit portfolio site - We have good hands on Project Analysis, User Friendly user interface, and optimizing performance of Application, good Client Communication Experience in system study, analysis, design development, testing, implementation and maintenance of multiple projects in various domains like Classified Site, Web2.0 Projects, Real Estate, Matrimonial Site, Job Portal, Hotel Portal A Strong Team, positive looking, flexible, hardworking. Specialties: Databases: MySQL, MS-SQL Web Technologies: PHP, MVC Pattern, OOPS, AJAX, JavaScript, DOM, XML, DHTML, CSS Framework: Smarty, Template Power CMS: WordPress Drupal Others: YUI, jQuery, prototype, phpMyAdmin, Facebook, Twitter APIs CS3 Photoshop, CS3 Dreamweaver
$45 USD/giờ
3 đánh giá
1.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

MCA

2002 - 2005 (3 years)

Chứng chỉ

DNIIT (2003)

NIIT

Advance computer programming courses

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự