Ảnh đại diện của creativeweblogo
@creativeweblogo
Cờ của India Hooghly, India
Member since Ngày 03 tháng 05 năm 2010
0 Đề xuất

creativeweblogo

Trực tuyến Ngoại tuyến
▶ 8 dedicated professionals. ▶ 8 + years of development experience. ▶ 40 + hours / 7 days available, quick response. ▶ Fluent English speak and writer. ▶ Full-time reliable, honest, enthusiastic, passionate and punctual. ■ WordPress, Joomla ■ PHP, MySql ■ HTML 5, CSS 3, Responsive, Parallax ■ JQuery, UI / UX, JavaScript, Ajax ■ PayPal, , Worldpay, Google Checkout ■ Twitter, Facebook ■ Server and Domain management like Godaddy, Enom, Hostgator, 1and1, Bluehost, Hostmonster ■ Setup SSL [https://] in your website.
$11 USD/giờ
12 đánh giá
4.0
 • 71%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng giờ
 • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PHP | MySQL | jQuery | SEO | Logo | WordPress

Jul 2007

Web-server: IIS, Apache Databases: SQL Server - Microsoft, MySQL Languages: PHP 5, XML, HTML 5, CSS 3, JavaScript, Ajax, JQuery jQuery Mobile has support for the vast majority of all modern desktop, smartphone, tablet, and e-reader platforms.  Application development: Facebook and Twitter, PayPal integration, Google checkout, Authorize checkout, Worldpay checkout and other Payment Gateway integration. Content Management Systems: Joomla, WordPress Blog: WordPress Graphic Design: Adobe Photoshop,

Giáo dục

Master of Computer Application(MCA)

2003 - 2006 (3 years)

Chứng chỉ

eDAST (2002)

Computer Maintenance Center Ltd.

eDiploma in Advanced Software Technology

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  68%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự