Ảnh đại diện của darkishplum
@darkishplum
Member since Ngày 05 tháng 09 năm 2008
1 Đề xuất

darkishplum

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi! I'm a freelance Illustrator, plesadse feel free to view my portfolio atHi! I'm a freelance Illustrator, plesadse feel free to view my portfolio atHi! I'm a freelance Illustrator, plesadse feel free to view my portfolio atHi! I'm a freelance Illustrator, plesadse feel free to view my portfolio at dsjasdjhsadjsahdjasdasdsasdasasajkfkjasklfsjfas
$8 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

eqwewr

fdsdf dsf dsfdsf dsg fg

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự