Ảnh đại diện của devikagupta
@devikagupta
Cờ của India Kanpur, India
Thành viên từ September, 2013
45 Đề xuất

</ DEVIKA ★ GUPTA >

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am experienced in PHP, MYSQL, JS/JQUERY, HTML, CSS, Photoshop, WP etc. My BEST services are: ❥ WP theme development, customizing. ❥ Bug fixing for PHP, JS, CSS, HTML etc. ❥ Website improving moving old website to WP. ❥ PDF or JPG to WordPress (Woo commerce). ❥ PHP, MYSQL, HTML5, CSS. ❥ JS / jQuery. ❥ Basic SEO, website testing, security and speed improving etc.
$30 USD/giờ
592 đánh giá
7.2
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PHP developer cum trainer

Jan 2012

I m currently working as a senior web php developer.

Web Developer

Sep 2007 - Jan 2012 (4 years)

I worked as a senior web php developer.

Giáo dục

B. Sc

2008 - 2011 (3 years)

MCA

2010 - 2013 (3 years)

Chứng chỉ

Certified HTML Developer (2013)

W3Schools

Certified PHP Developer (2010)

W3Schools

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự