Ảnh đại diện của dsivaa
@dsivaa
Cờ của India Coimbatore, India
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 07 năm 2008
1 Đề xuất

dsivaa

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 7 years of experience in FileMaker development and 12 years of experience in dot net programming. Essential qualities for a programmer that I believe. 1. Understanding the business process. 2. Thinking from end user point of view. 3. Timely support. 4. Value for money. 5. Simple to use solutions.
$30 USD/giờ
3 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Programmer

Mar 2008 - Jun 2008 (3 months)

Programmer

Nov 2004 - Feb 2008 (3 years)

Developers of tools for textile industry.

Giáo dục

Diploma in Computer Technology

1999 - 2001 (2 years)

Bachelor of Computer Science

2005 - 2007 (2 years)

Master of Business Administration (Information Systems)

2008 - 2010 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự