Hình đại diện của ersahil1987
@ersahil1987
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ 13 tháng 7, 2014
0 Đề xuất

ersahil1987

Trực tuyến Ngoại tuyến
**Let's have a quick glance about QServices** WEB: MVC, Nodejs, Angularjs, ReactJs, Microsoft Azure, MSSql, MS Azure, MySql, No-Sql,Twitter Bootstrap, Javascript MOBILE DEVELOPMENT:Native Mobile App Development Experience with Objective-C/swift (iPhone and iPad), Android, Xamarin and PhoneGap Advanced Knowledge:Experience with web services (REST) Best Performance:XHTML/HTML - HTML5, CSS-CSS3, Ajax/JavaScript/jQuery/JQuery Mobile, JSON, Java, MySQL. Database development, UI/UX, Graphic Design, User Interface / IA, Navigation Architecture Team Strength: 20+ Members We proceed with SDLC model in following approach: Phase 1: Analysis & ramp-up Creative idea exchange between you and ourselves Phase 2: Prototype development Look & feel design Phase 3: Build-out Programming & build out Phase 4: Launch Deployment Phase 5: Measurement & enhancement. Let's have a quick discussion on your project. I assure you that you will never regret on your decision. Regards, Your Quality Team
$16 USD/hr
13 nhận xét
5.2
  • 79%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 50%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Owner

Jul 2014

Sr. Software Engineer

Jul 2013 - Jul 2014 (1 year)

Software Engineer

May 2010 - Jun 2013 (3 years)

Giáo dục

B.Tech

2006 - 2010 (4 years)

Bằng Cấp

Microsoft Certified Professional (2013)

Microsoft

Các xuất bản

Software Engineering

Thesis on software engineering!

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự