Ảnh đại diện của ewebzeal
@ewebzeal
Cờ của India Surat, India
Member since Ngày 16 tháng 09 năm 2008
5 Đề xuất

Astha Technology

Trực tuyến Ngoại tuyến
Astha Technology is an IT specialized firm that provides quality services relating Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO), Pay per Click (PPC), Web designing & web development, content writing, and custom application development. Our main aim is to deliver quality work with the help of creative services that help in growing your business. 1. Search Engine Optimization (SEO) We will boost your website rank with your targeted keywords in famous search engine like Google, Yahoo and Bing. We will do both on page and off page seo for your site. 2. Social Media Marketing (SMO) We will boost your visibility in all social media platform like Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google+ etc. 3. Pay Per Click (PPC) We will do ppc management with Google Adwords, Facebook and Bing Ads. We will do all keywords research, set up all type of ads, Improve ROI. Our Company is Google Partner company.
$5 USD/giờ
546 đánh giá
7.7
 • 86%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 99%Đúng giờ
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

M.D / C.E.O.

Aug 2008

I started eWebZeal Technology after completing my in Computer Science. eWebZeal Technology provide Web Design, Web development, SEO and Internet Marketing Services.

Giáo dục

B.Tech (Computer Science)

2004 - 2008 (4 years)

Chứng chỉ

J2SE (2007)

TCS

We have TCS Certified Java employees.

Gogole Adwords Certification (2015)

Google

I Passed Gogole Adwords Certification.

Các xuất bản

Search Engine Optimization

We lunch ebook for Search Engine Optimization.

Chứng Nhận

 • SEO Level 1
  100%
 • HTML5 Basics 1
  100%
 • HTML Level 1
  100%
 • JavaScript Level 1
  100%
 • WordPress
  100%
 • MySQL Level 1
  98%
 • Android 1
  98%
 • PHP Level 1
  98%
 • Html 4
  95%
 • US English Level 1
  95%
 • Numeracy 1
  88%
 • Google Adwords 1
  80%
 • UK English 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự