Ảnh đại diện của freelancerjoseph
@freelancerjoseph
Member since Ngày 08 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

Joseph Christopher

Trực tuyến Ngoại tuyến
Affordable rates, best-in-class service, extremely fast - are what my clients say! I see to it that I keep my clients exceptionally happy. Over 5 years of experience in WordPress, Joomla, Theme Customization, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, htaccess.
$8 USD/giờ
7 đánh giá
3.4
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Developer

Nov 2012

Prototyping on Adobe Fireworks. HTML & CSS Customization. Development of PHP apps that are resource friendly.

PHP, WordPress & Joomla Customization

Mar 2009

Handled quite a lot of projects on PHP, MySQL, HTML & CSS, WordPress Customization, Joomla Customization. Offered CMS consultation. Handled Web Hosting & setup.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự