Ảnh đại diện của HBpencil
@HBpencil
Cờ của China Xiamen, China
Member since Ngày 26 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

HBpencil

Trực tuyến Ngoại tuyến
good experience(2+ years): Ruby on Rails, CSS, Javascript, AJAX, Mysql, Linux, SVN/GIT BDD/TDD, RESTful, Extreme Programming, Design Pattern, API intergration basic experience: MIS, Photoshop, Python, Java, Set up server in Linux Projects: ComposeItYourself A online application that allow user to compose the music online. Not completed. AgilePlanner A project for manage the requirement and agile development. BlueRing CRM A simple and customizable CRM system. Can be customized to suit the user. TeamReadniess A online file management system, for the communities share the daily documents. FieldMuseum A project for museum to manage their specimen. Novelink A international societal communicate system.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự