Ảnh đại diện của hlofficial
@hlofficial
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Member since Ngày 13 tháng 10 năm 2016
0 Đề xuất

HybridLogics

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hybrid Logics is a software firm specializing in tailoring the business-specific software according to the needs of the clients. Right from its inception since 2015, we have successfully delivered quality solutions to cater different facets of business. We have been helping variety of organizations develop their successful web presence. Our state of the art technology makes the software scale up to millions of hits/hour. Please visit our official website: Also go through github page:
$10 USD/giờ
3 đánh giá
4.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự