Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
3D Design 3D Modelling 3D Rendering Building Architecture Interior Design
Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của VIETNAM
$25 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:26 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 5 4, 2014
4 Khuyến nghị

Hoa L.

@hoalevan570

4,8 (25 nhận xét)
5,5
5,5
$25 USD / giờ
Cờ của VIETNAM
$25 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
91%
Đúng Thời Hạn
13%
Tỉ Lệ Thuê Lại

I am a professional architect. Designer suit your wishes

I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Freelancer 3D Rendering Experts Vietnam

Liên hệ Hoa L. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
lumion
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes
New update 2018 Design + 3dvisuazilation
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!
HOA
Villa
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
Please leave a message and send files necessary for me to start the project.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files.
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...

Best regards!

HOA
Bedroom
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior
I am a professional architect. Designer suit your wishes.
I will create 3D models and rendering big project from your 2D files. 
I can design apartments, villas, restaurants, shops, cafes, bars, ...
Design the interior and exterior

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 25 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
€120,00 EUR
Excellent work.
3D Modelling 3D Rendering Interior Design
M
Cờ của Matti K. @Masakallio
4 năm trước
5,0
$100,00 USD
great working with him! he is a 3dmax Expert
Graphic Design Building Architecture 3D Rendering Interior Design
Thêm 1
P
Cờ của Carlos P. @pcnetmexico
4 năm trước
5,0
€140,00 EUR
Hoa L exceeded all my hopes! Recommend and wil hire him again!
Graphic Design Building Architecture 3D Rendering Interior Design
Thêm 1
M
Cờ của Matti K. @Masakallio
4 năm trước
5,0
$500,00 USD
Gorgeous! That's the word to describe the work I received.
Graphic Design Building Architecture 3D Rendering Interior Design
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Pavel M. @petrec86
5 năm trước
5,0
$300,00 USD
Great work!
3D Rendering 3D Modelling
Avatar người dùng
Cờ của Bz A. @BZarquitectura
6 năm trước

Liên hệ Hoa L. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

3D Rendering 25 Building Architecture 13 Interior Design 13 3D Modelling 13 3D Design 9

Xem Các Freelancer Tương Tự

3D Rendering Experts in Vietnam
3D Rendering Experts
Architects
Interior Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

3D Rendering
Building Architecture
Interior Design
3D Modelling
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.