Hình đại diện của idswebscript
@idswebscript
Cờ của India Ghaziabad, India
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 05 năm 2010
0 Đề xuất

idswebscript

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have very expert team in the following technologis. ASP, ASP.NET, C#, ASP.NET MVC, PHP, SQL SERVER, WEB SERVICES, WCF SERVICES Technical Skills GUI : ASP.NET 2.0, 3.5, 4.5 (c#), Web Services, ASP 3.0, Ajax, WCF, Jquery, Telerik Controls RDBMS : MS SQL Server 2008/2012, oracle8i, MS Access, My SQL Web /Application : IIS 6.x/7.x Operating Systems : Windows/Lynix Third Party Tool : Integration of payment gateway, API Integration, Zynk Integration, Sage Line 200, E-bay Integration, Amazon Services Integration, Aloha Integration. CMS : Sitefinity, Umbraco, Sitekit, Wordpress, Magento and DotnetNuke (DNN) Certifications :Sitefinity Solution Developer, Microsoft Certified Solution Developer CMS: DOTNETNUKE, UMBRACO, WORDPRESS, MAGENTO and SITEFINITY. We have completed many sites. We are happy to work at 24X7
$10 USD/hr
3 nhận xét
3.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự