Profile image of idswebscript
@idswebscript
Flag of India Delhi, India
Member since May, 2010
0 Đề xuất

idswebscript

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have very expert team in asp, asp.net, c#, sql server, javascript, linq, webservices, WCF services, jquery, dotnetnuke, umbraco and sitefinity. We have completed many sites. you can check my latest launches Please check following URLs Umbraco Sites: DNN : We are happy to work at 24X7
$10 USD/giờ
3 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự