Ảnh đại diện của infiline
@infiline
Cờ của India Mapusa, India
Member since Ngày 06 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

infiline

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experience Summary: 1) 10+ Years of experience in Agile Software Development 2) Strong design skills and experience 3) Strong team building & mangement experience 4) Experience in test driven development and agile software development. I have worked on development of applications in following domains: 1) Automation Tests Management And Reporting System 2) Web application for an emerging CDN Consultant from UK 3) A social expression platform for emerging social network startup 4) High performance and high availability backend system for online market research application developed for a leading online market research firm. 5) Insurance Product for leading insurance application provider in UK 6) Railway Ticket Printing Kiosk System for leading train ticket booking solution provider in UK 7) Research & document management system for HK based leading Investment bank and brokerage firm 8) RoR & javascript based To-do list application for leading US based retail store
$12 USD/giờ
17 đánh giá
4.4
  • 84%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự