Ảnh đại diện của jonyahmed105
@jonyahmed105
Cờ của Bangladesh Chittagong, Bangladesh
Thành viên từ May, 2017
2 Đề xuất

Mosammet Farjana akther

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am professional website and mobile app developer. Always good work done for my client. If you need good quality and trusted person I am one of them. I keep always smile my client. focus for long term work. I am working since 9 years as Like Website for 9 years and 6 years for Mobile app work done with successfully. Its my main goal with 100% accurate and professional work done for every project. Its make good relationship for long term work. and client will happy to make good work done. Which Its always on my mind. and I help my client until he needs me. my skills are in below 1. PHP 2. Wordpress/woocommerce 3. Magento 4. Website design 5. HTML5 6. Ios app 7. Android app 8.C++ 9.C# 10. Laravel 11. Apis 12..NET 13. Javascript
$25 USD/giờ
75 đánh giá
5.7
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 66%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự