Ảnh đại diện của joomlaroxx
@joomlaroxx
Cờ của United States Richardson, United States
Member since Ngày 18 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

Gold Cup

Trực tuyến Ngoại tuyến
.Net, Unity, Solr, Elasticsearch, Lucene, PHP
$30 USD/giờ
14 đánh giá
4.3
  • 56%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự