Ảnh đại diện của karamoko
@karamoko
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

karamoko

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dynamic leader of software development teams; offering 7 years of experience managing mission-critical projects. Skilled in all phases of the software development lifecycle; expert in translating business requirements into technical solutions; and fanatical about quality, usability, security and scalability. In depth Knowledge of Telco Applications Development; experts in VAS application development, SMS & Voice Based Application In depth Knowledge of Cloud Computing & Web Hosting; 4 years of practical experience deploying and managing Cloud and web Hosting Business
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.0
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự