Hình đại diện của kimejoe
@kimejoe
Cờ của Italy London, Italy
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

kimejoe

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skilled in graphic design, corporate identity, logos, brochure, folder, flyer, page/magazine layout, gadget, packaging, web design, illustration, exhibition stand design, architecture, house planning, commercial building planning, interior design, furniture design.
$40 USD/Giờ
1 Nhận xét
4.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphic Design, Art Director, Architect

Jun 2005

Graphic design, digital publishing, interior and architecture design, exhibition and events design, photography, working on dierent areas and skilled in: branding, packaging, print, adv, POS, interior design, exhibition design, architecture, photography and postproduction. [login to view URL]

Graphic Designer, Exhibition Designer

Jun 2002 - Dec 2004 (2 years)

I was responsible for companies’ branding, corporate id, print and web design, magazine adv, signage and POS, brand events. Great experience made in exhibition design for worldwide tradeshows, managing the entire process.

Giáo dục

Architecture Design

1998 - 2005 (7 years)

Bằng Cấp

Certificated Professional Architect (2006)

Università degli Studi di Firenze

Qualifying exam to act as professional Architect and Designer

Các xuất bản

de-Sign

De-Sign, Art, Architecture and design magazine Created with colleagues and the collaboration of designers, photographers, architects, artists, critics, the magazine experience allowed me to acquire professional and technical skills to handle printed project process.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự