Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
3D Modelling 3D Rendering AutoCAD Building Architecture Electrical Engineering
Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 1:14 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 8 16, 2015
3 Khuyến nghị

Mohammad M.

@kmmehedi16

annual-level-three.svgpreferred-freelancer-v2.svgverified.svg
5,0 (47 nhận xét)
5,9
5,9
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
98%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
97%
Đúng Thời Hạn
28%
Tỉ Lệ Thuê Lại

AutoCAD Designer, 3D Modeler & 3ds Max Rendering

AutoCAD Designer, 3D Modeler & Rendering. I am Expert in AutoCAD Release 2007,2010, 2013, 2014 for 2D Design, 3D Modeling & Autodesk 3ds Max with Vray Rendering. I have been working more then 20 Year in Architectural Presentation Drawings, Approval Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior design Drawings, Landscaping Drawings ,Structural Construction Drawings, & MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential Building, Commercial Building, Factory, Educational Institute, Hospital, in many architectural Consulting Firm , Construction Firm, & Real State Companies.
Freelancer AutoCAD Designers Bangladesh

Liên hệ Mohammad M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Hi Sir, 
I am more then 20 years experience 3d modeler and rendering person. I have been working lot of work in my professional life. I will give photo realistic 3d render image for your project. I use auto cad , 3ds max and vray software for my better quality output. I always maintain delivery deadline.
3D Modeling and Rendering High Rise Building
Hi Sir, 
I am more then 20 years experience 3d modeler and rendering person. I have been working lot of work in my professional life. I will give photo realistic 3d render image for your project. I use auto cad , 3ds max and vray software for my better quality output. I always maintain delivery deadline.
3D Modeling and Rendering High Rise Building
Hi Sir, 
I am more then 20 years experience 3d modeler and rendering person. I have been working lot of work in my professional life. I will give photo realistic 3d render image for your project. I use auto cad , 3ds max and vray software for my better quality output. I always maintain delivery deadline.
3D Modeling and Rendering High Rise Building
Hi Sir, 
I am more then 20 years experience 3d modeler and rendering person. I have been working lot of work in my professional life. I will give photo realistic 3d render image for your project. I use auto cad , 3ds max and vray software for my better quality output. I always maintain delivery deadline.
3D Modeling and Rendering High Rise Building
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do architectural & civil working drawings. I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design, 3D Modeling. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural & Civil working drawings
I will do electrical floor layout plan drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect electrical floor layout plan drawings in proper time.
Electrical floor layout plan
I will do electrical floor layout plan drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect electrical floor layout plan drawings in proper time.
Electrical floor layout plan
I will do electrical floor layout plan drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect electrical floor layout plan drawings in proper time.
Electrical floor layout plan
I will do electrical floor layout plan drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect electrical floor layout plan drawings in proper time.
Electrical floor layout plan
I will do electrical floor layout plan drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect electrical floor layout plan drawings in proper time.
Electrical floor layout plan
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do architectural design & drawings.I am experience professional AutoCAD Designer and Design Assistant. I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for Architectural and Engineering 2D Design & Drawings. I will create Architectural Presentation Drawings, City Permit Drawings, Construction Drawings, Details Working Drawings, Shop Drawings, Interior Drawings,Landscaping Drawings, New Addition and Extension drawings & Structural Construction Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Ware house, Educational Institute, Hospital etc. I will services  Best & Perfect nice design and drawings in proper time.
Architectural design and drawings.
I will do Sanitary & plumbing drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect Sanitary & plumbing drawings in proper time.
Sanitary & plumbing drawings
I will do Sanitary & plumbing drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect Sanitary & plumbing drawings in proper time.
Sanitary & plumbing drawings
I will do Sanitary & plumbing drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect Sanitary & plumbing drawings in proper time.
Sanitary & plumbing drawings
I will do Sanitary & plumbing drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect Sanitary & plumbing drawings in proper time.
Sanitary & plumbing drawings
I will do new addition & extension drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect nice new addition & extension drawings in proper time.
New addition & extension drawings for your house.
I will do new addition & extension drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect nice new addition & extension drawings in proper time.
New addition & extension drawings for your house.
I will do new addition & extension drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect nice new addition & extension drawings in proper time.
New addition & extension drawings for your house.
I will do new addition & extension drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect nice new addition & extension drawings in proper time.
New addition & extension drawings for your house.
I will do new addition & extension drawings for your house. I am experience professional Autocad Designer and Design Assistant.I am Expert in AutoCAD Release 2000 to 2020 for all type of architectural and engineering 2D Design & Drawings for Residential House, Commercial Tall Building, Factory, Educational Institute, Hospital, warehouse etc. please send your idea floor plan sketch ,image floor plan reference file and details text description about your project requirements.I will services Best quality & Perfect nice new addition & extension drawings in proper time.
New addition & extension drawings for your house.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 47 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$150,00 USD
Excellent work , always.
Engineering Photoshop Brochure Design Furniture Design
Thêm 1
R
Cờ của Eslin Nur A. @RedefineGroup
8 tháng trước
5,0
$230,00 USD
Mohammad has been delivering outstanding work for me for the past few years. Thank you, always!
Building Architecture 3D Rendering Electrical Engineering AutoCAD 3D Modelling
Thêm 1
R
Cờ của Eslin Nur A. @RedefineGroup
2 năm trước
5,0
$400,00 USD
Mohammad did a superior job and finished my project ahead of schedule with all of my changes along the way. I would highly recommend him for any site plan/building drawing projects you have in mind.
Building Architecture Home Design AutoCAD
O
Cờ của John S. @omoranch
2 năm trước
5,0
$400,00 USD
Mohammad is the consumate professional, a great communicator and highly skilled. Will definitely be hiring him again!!
CAD/CAM Building Architecture 3D Rendering AutoCAD 3D Modelling
R
Cờ của Doug A. @RockyMountainDev
2 năm trước
5,0
$30,00 USD
Mohammed took my hand sketches and supplemental documents and turned them into a working architectural floorplan! I will definitely be utilizing his services in the future.
CAD/CAM Building Architecture AutoCAD Interior Design
Avatar người dùng
Cờ của Tyler M. @TDMcClure
3 năm trước

Kinh nghiệm

Assistant Manager Design & Autocad Designer,3D Modeler & 3ds Max Rendering

Sanmar Properties Ltd. Lanmark Building, Gulshan-2, Dhaka.
thg 8 2009 - Hiện tại
I have been Working this Developer & Constraction firm as a Assistant Manager Design & AutoCad Designer, 3D Modeler & 3ds Max Rendering

Design Assistant & Autocad Designer

ROUNTHWAITE, DICK & HADLEY ARCHITECTS Toronto, Ontario, M5V IW2 , Canada.
thg 6 2006 - thg 8 2009 (3 năm, 2 tháng)
I Worked this Consulting firm as a Design Assistant & AutoCad Designer.

Design Assistant & Autocad Designer

SPCL-GGBL Joint Venture Ltd. House # 7, Road # 4 Dhanmondi R/A, Dhaka.
thg 3 2005 - thg 4 2006 (1 năm, 1 tháng)
I Worked this Constraction firm as a Design Assistant & AutoCad Designer

Học vấn

Civil Engineering

Bangladesh 2007 - 2011
(4 năm)

1st & 2nd year Diploma in Drafting Civil ( Bangladesh Technical Board Dhaka)

Bangladesh 1994 - 1996
(2 năm)

Higher Secondary School Certificate ( Dhaka Board)

Bangladesh 1989 - 1991
(2 năm)

Liên hệ Mohammad M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 97%

Các kỹ năng hàng đầu

AutoCAD 52 Building Architecture 34 3D Modelling 32 3D Rendering 30 Electrical Engineering 22

Xem Các Freelancer Tương Tự

AutoCAD Designers in Bangladesh
AutoCAD Designers
Architects
3D Modellers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

AutoCAD
Building Architecture
3D Modelling
3D Rendering
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.