Ảnh đại diện của kubarski
@kubarski
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 03 năm 2006
1 Đề xuất

kubarski

Trực tuyến Ngoại tuyến
1999-2002: Worked as a freelancer, finished about 50 different projects mostly in PHP/Mysql. 2002-2004: Worked as a programmer for Maxor Projects: - POS systems (Dephi, ASP, MSSQL, Informix) - Several web-projects (PHP, MySQL) - Synapse Vehicle Monitoring System , developed a GSM/GPRS/GPS Server (Java, MySQL) 2004-2005: Worked as a web-developer for Edifecs Projects: - B2B applications (Java, JSP, JSF, MSSQL) - Corporate site (JSP, MySQL) 2005-2007: Worked as LMS developer Projects: - Learning Management System (PHP, MySQL, Javascript, AJAX, HTML, CSS)
$20 USD/giờ
49 đánh giá
6.1
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng giờ
  • 28%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

web-developer

Sep 2004 - Dec 2005 (1 year)

- B2B applications -- (Java, JSP, JSF, MSSQL) - Corporate site -- m (JSP, MySQL)

Programmer

Jan 2002 - Aug 2004 (2 years)

- POS systems (Dephi, ASP, MSSQL, Informix) - Several web-projects (PHP, MySQL) - Synapse Vehicle Monitoring System (), developed a GSM/GPRS/GPS

Giáo dục

Bachelor

1998 - 2003 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự