Ảnh đại diện của linkgit
@linkgit
Cờ của India Jaipur, India
Thành viên từ December, 2012
10 Đề xuất

Smart SEO TECH

Trực tuyến Ngoại tuyến
We offer SEO, web design and development ,link building ,competitor analysis , Social Media Optimization,(SMO),Search Engine Marketing(SEM) , Social Media Marketing(SMM). On Page Activities: • Website Analysis • Keyword Analysis • Meta Tags (keywords, title, desc) Optimization • Header (H1, H2, H3..) Tags Optimization • Google Analytics Setup • webmaster tool Creation • Site Map Creation • file creation • Image Optimization (ALT Tag) Off Page Activities: • Article Submissions • Business Classified Submissions • Social Book Marking • Blog Creation and Posting • PDF Submissions • Video Submissions • Review Posting • local listing • press release writing/Submission Text Link Ads:- Paid linking DA/PA 50+ Why Hire Me : - On-time response, available most of time to response on freelancer chat - 100% white hat SEO techniques - Affordable monthly cost according to keywords. - Weekly SEO update report. - Easy to communication - I will work honestly and quickly.
$11 USD/giờ
398 đánh giá
7.3
 • 99%Các công việc hoàn thành
 • 98%Đúng ngân sách
 • 98%Đúng giờ
 • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

SEO Expert

Mar 2011

Giáo dục

B. Tech

2007 - 2010 (3 years)

MBA

2011 - 2012 (1 year)

Chứng Nhận

 • Numeracy 1
  81%
 • US English Level 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự