Profile image of linuxsupport
@linuxsupport
Flag of India Ghaziabad, India
Member since November, 2006
1 Đề xuất

ServerEmergency

Trực tuyến Ngoại tuyến
ServerEmergency provides remote infrastructure support on Linux, we have technical expertise on OpenSource software's, specialized in ready made solutions, technical consultancy, and Linux server management
$30 USD/giờ
86 đánh giá
6.2
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự