Ảnh đại diện của madanjichoudhary
@madanjichoudhary
Cờ của India Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

madanjichoudhary

Trực tuyến Ngoại tuyến
Work Experience(3 Years+) o Job responsibility includes design and development of User Interface and Database, coding, testing, administration and monitoring of server and deployed application, client interaction and problem solving. Technical Skills Operating System : Windows XP,Linux(RHEL5 , CentOS and Ubuntu 8.0), RDBMS : MySql, SQL Server Web Technologies : Java, Swing, Servlets, JSP, Struts, OpenLaszlo, Hibernate, HTML Web Server : Apache-Tomcat Application Server : JBoss, Red5(Media Server) Open Source : Eclipse IDE, NetBeans IDE, Ivy, Ant etc Scripting Language : PHP,JavaScript, JQuery
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 25%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của mcccy005 Calendar popup for web form $30.00 USD

  “madanjichoudhary was very keen to get all relevant information and get the project under way and completed as soon as possible. There were a couple of things I requested which weren't in the original project description and madanjichoudhary was more than happy and able to cater for all of these changes. Constant communication and updates relating to the progress of the project were also provided by madanjichoudhary. Thanks.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự