Hình đại diện của madanjichoudhary
@madanjichoudhary
Cờ của India
delhi, India
Thành viên từ March, 2009
0 Đề xuất

madanjichoudhary

Trực tuyến Ngoại tuyến
Work Experience(3 Years+) o Job responsibility includes design and development of User Interface and Database, coding, testing, administration and monitoring of server and deployed application, client interaction and problem solving. Technical Skills Operating System : Windows XP,Linux(RHEL5 , CentOS and Ubuntu 8.0), RDBMS : MySql, SQL Server Web Technologies : Java, Swing, Servlets, JSP, Struts, OpenLaszlo, Hibernate, HTML Web Server : Apache-Tomcat Application Server : JBoss, Red5(Media Server) Open Source : Eclipse IDE, NetBeans IDE, Ivy, Ant etc Scripting Language : PHP,JavaScript, JQuery
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự