Ảnh đại diện của marSoul
@marSoul
Member since Ngày 16 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

marSoul

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Farshad Zolfaghari, and I’m the founder of Datis Design. I have several degrees from the Aptech Institute in Tehran, but I’m also a free thinker with a lot of creativity to make you your own original website that shows the world who you are and what you want.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của meconsulting Only for MARSOUL to bid on - no one else! $60.00 USD

  “If I could pick more than 10, I would. This provider is the most confident and talented designer I have ever worked with. You want quality, pick him. An A+++++++++ provider.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự