Ảnh đại diện của megaluck
@megaluck
Member since Ngày 28 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

guspt

Trực tuyến Ngoại tuyến
I’m a Computer Science student , who loves programming, at the moment im just finishing my degree and im trying to expand my programming knowledge. Skills : Java, C, Android
$15 USD/giờ
3 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự