Ảnh đại diện của MichelleHaskins
@MichelleHaskins
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

MichelleHaskins

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have had several articles published on various sites on the internet. I write quality articles on almost any subject. My research skills are impeccable and my ability to meet deadlines is 100%
2 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự