Ảnh đại diện của mindway
@mindway
Member since Ngày 01 tháng 09 năm 2004
0 Đề xuất

Rizfolio

Trực tuyến Ngoại tuyến
Programming Languages C Language Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Basic Scripting Languages Active Server Pages (ASP) Personal Home Pages (PHP) HTML Java Script
$35 USD/giờ
131 đánh giá
6.0
  • 87%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 36%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự