Ảnh đại diện của minhmaster
@minhmaster
Member since Ngày 13 tháng 11 năm 2004
0 Đề xuất

minhmaster

Trực tuyến Ngoại tuyến
- We have 5 years team work in PHP, .NET , JAVA. - We have very good comunication(24/7). - We have completed many CRM, E-commecer, B2B,B2C, projects, ERP projects
$10 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự