Hình đại diện của mozammalidbctg
@mozammalidbctg
Làm thành viên từ 24 tháng 12, 2014
1 Đề xuất

mozammalidbctg

Trực tuyến Ngoại tuyến
I Develop Asp.Net|C#|MVC|AngularJs|JQuery|JavaScript|MSSQL| MySql | HTML5 | CSS3 | JS |Android Developer I am experts in: ✓ Responsive Web Design and Development using Asp.Net WebForms ,MVC,AngularJs,MSSQL,HTML5, CSS3, JavaScript,jQuery, Bootstrap, mySQL,C#,Crystal Report,RDLC Report,SSRS report. ✓ Asp.Net,MVC and Desktop Based Software Development, ✓ Android App,JAVA ✓ Responsive Web design (All Device and all browsers compatible) ✓ 100% Clean Code ✓ 100% Bootstrap design
$15 USD/hr
9 nhận xét
4.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 94%Đúng ngân sách
  • 94%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Software Engr.

Jan 2013 - Nov 2016 (3 years)

Business understanding, providing technical idea for business process  Database architecture design  UI Design  Resolving the problematic issue immediately & accordingly to keep the system up to date as always for giving a more accurate report  C# coding, Report making, Testing and do what my superior assign to me.  Handle client on regular basis and support them if any problem arises in any project of the company.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự