Ảnh đại diện của nadlatornade
@nadlatornade
Cờ của Canada Québec, Canada
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

nadlatornade

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have over 20 years experience in secreterial work and over 10 years in translation (English to French and French to English). I am very meticulous and to me, perfection is not an option.
$15 USD/giờ
7 đánh giá
4.1
 • 88%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Hakan K. English to French Proofreaders $50.00 USD

  “Nadle is a very good French translator. I am hoping to work with her in future projects also. She did a very good job.”

 • hình của locafroid translation english / french $150.00 USD

  “Nice translation job English French”

 • hình của locafroid TRASNLATION ENGLIH TO FRENCH $250.00 USD

  “Excellent translation job into french”

 • hình của locafroid TRANSLATION ENGLISH FRENCH METAL $150.00 USD

  “Excellent translations from English to french has been a pleasure”

 • hình của WebProStyle ongoing FR translation $88.00 USD

  “An excellent translator! Not just because she’s proficient, but she’s efficient as well. Besides translating, we had her do some French proofing for us, and she found a lot of errors which other translators did not. I am happy to have found, and plan on working with her for a very long time! She comes highly recommended!”

 • hình của legaloffshore Website translation, French to English [Sealed]

  “Great translation, perfectly fluent in both english and french.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự